EN

Για μικρά ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίσουν

Αυξάνει τα έσοδα, εξοικονομεί χρόνο διαχείρησης και οργανώνει την επιχείρηση.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η εταιρεία παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης στην υπηρεσία DailyLodge, η οποία είναι η χρήση ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικών κρατήσεων δωματίων, οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν, προκειμένου το εν λόγω λογισμικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη. Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του DailyLodge με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα δεδομένα του και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο συνδρομητής δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστής της Artinweb. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του DailyLodge προϋποθέτει την εκ μέρους του συνδρομητή προκαταβολή Ετήσιας Συνδρομής. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του DailyLodge παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Artiweb και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του DailyLodge με χρήση του συνθηματικού του. Η Artinweb δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Artinweb σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.
Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του. Η Artinweb δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον συνδρομητή από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Artinweb σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του. Για λόγους ασφαλείας η Artinweb θα επικοινωνήσει με τον χρήστη για επιβεβαίωση πριν την οριστική διαγραφή των στοιχείων του λογαριασμού του. Το τελευταίο δεν ισχύει για το DailyLodge demo.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο DailyLodge, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων που καταχωρεί στo DailyLodge χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η Artinweb δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των δεδομένων του πελάτη. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο DailyLodge πριν την απενεργοποίηση / διαγραφή του λογαριασμού του. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού από το συνδρομητή, τότε όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες του συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαγραφής του λογαριασμού. Η Artinweb μετά από καταγγελία ή λήξη της σύμβασης διαγράφει τυχόν δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο DailyLodge.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ARTINWEB
Η χρήση του λογισμικού σε καμία περίπτωση δεν σας δίνει την άδεια να: αποθηκεύσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μοιραστείτε, μεταφράσετε, αποκαλύψετε, νοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανέμετε, μεταφέρετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, ανακατασκευάσετε, κάνετε αντίστροφη συναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον κώδικα προγραμματισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα χρησιμοποιείται στο λογισμικό.
Η Artinweb διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο στο λογισμικό DailyLodge. Μπορούμε να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία ή κατάλληλη για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, να προστατέψουμε τηn Artinweb, το DailyLodge ή τους πελάτες του, ή τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών. Η Artinweb, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει, να διαγράψει ή να σας ζητήσει να αφαιρέσετε, οποιοδήποτε περιεχόμενο, ολοκληρωτικά ή εν μέρει, εάν θεωρηθεί προσβλητικό, ανήθικο, ακατάλληλο, ή παραβιάζει την παρούσα συμφωνία. Η Artinweb μπορεί, κατά την κρίση της, να σας ζητήσει επίσης να προστατεύσετε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου σας με κωδικό πρόσβασης. Αν η Artinweb έχει ζητήσει να δημιουργηθεί ή έχει δημιουργηθεί κωδικός για το DailyLodge, δεν σας επιτρέπεται να δημοσιεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ή παρόμοιες πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο περιορίζει την αποτελεσματικότητα του κωδικού αυτού. Αν η Artinweb σας ζητήσει να δημιουργήσετε κωδικό για οποιοδήποτε περιεχόμενο και αυτό δεν γίνει άμεσα, η Artinweb διατηρεί το δικαίωμα να (α) δημιουργήσει μόνη της κωδικό πρόσβασης για το Περιεχόμενο, ή ακόμα και (β) να καταγγείλει αμέσως την παρούσα συμφωνία.

ΣΧΟΛΙΑ
Όλες οι ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε εμάς («Σχόλια») δεν θεωρούνται εμπιστευτικά και με το παρόν μας παρέχετε μία παγκόσμια, μόνιμη, μη ανακαλούμενη άδεια να αναπαράγουμε, προβάλλουμε, επεξεργαστούμε, αλλάξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τέτοια Σχόλια, με τρόπο που θεωρούμε κατάλληλο, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή ακόμη και μη εμπορικούς σκοπούς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Artinweb δεν έχει την ευθύνη εισαγωγής πληροφοριών δωματίων, κρατήσεων, τιμών, διαθεσιμότητας, ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου πέρα από την αρχική εγκατάσταση του λογαριασμού σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες σας, και την εισαγωγή τους. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο συνδρομητής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εάν πιστεύετε ότι το λογισμικό DailyLodge παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία σας, μπορείτε να ειδοποιήσετε και να ισχυριστείτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στον αρμόδιο υπάλληλό μας που ασχολείται με τα παράπονα περί πνευματικών δικαιωμάτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, και να είναι σε ισχύ από την ημερομηνία της αλλαγής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής, είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε την αλλαγή της παρούσας συμφωνίας στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό) να σας έρθει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, που έχουμε στο αρχείο σας για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μέσω e-mail. Δεν έχουμε καμία ευθύνη αν οποιαδήποτε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φιλτραριστεί σαν SPAM σας και εσείς δεν το δείτε ή αν μας έχετε δώσει λάθος διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή απέτυχε η ενημέρωση της διεύθυνσης σας) ή αν υπάρχουν άλλα θέματα επικοινωνίας που εμποδίζουν την επιτυχή λήψη email. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα και να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας μετά την καταχώρηση των όποιων αλλαγών στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν μονομερώς από εμάς, χωρίς αιτία, ανά πάσα στιγμή. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν μονομερώς από εσάς, χωρίς αιτία, ακολουθώντας τις διαδικασίες ακύρωσης. Η Artinweb διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ποινή και χωρίς προειδοποίηση, εάν αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ή την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Η ανακοίνωση λήξης των υπηρεσιών από την Artinweb μπορεί να σταλεί στο email που σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Μετά τον τερματισμό, η Artinweb έχει το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα δεδομένα, αρχεία ή άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανόμενων και χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε ποινική ρήτρα, άμεση ή έμμεση ζημιά (συμπεριλαμβανόμενων και χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, απώλεια κέρδους, διακοπή εργασιών, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στον υπολογιστή σας) προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του λογισμικού DailyLodge. Με την παρούσα συμφωνία η Artinweb αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, απαίτηση και ζημιά κάθε είδους και φύσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε πραγματικές, ειδικές ή τυχαίες), γνωστές και άγνωστες, ύποπτες ή όχι, γνωστοποιημένες και μη, που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση του DailyLodge. Το παρόν παρεκκλίνει από τις διατάξεις οποιουδήποτε κράτους ή τοπικό νόμο που περιορίζει ή απαγορεύει μία γενική αποποίηση.

 ΟΡΟΙ
Συμφωνείτε πλήρως στα ακόλουθα:
1. Βεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών.
2. Θα εξασφαλίσετε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας θα είναι έγκυρη ανά πάσα στιγμή και θα κρατήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας αληθή, ακριβή και ενημερωμένα.
3. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία DailyLodge για τυχόν παράνομους σκοπούς ή για άσκηση παράνομης δραστηριότητας όπως απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος ή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.
4. Δεν θα υπονοήσετε ή ισχυριστείτε, άμεσα ή έμμεσα, ότι συνδέεστε ή ότι είστε εξουσιοδοτημένοι από την Artinweb χωρίς την έγγραφη άδεια μας.
6. Δεν επιτρέπεται η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (επίσης γνωστή ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή spam), μέσω του DailyLodge.
7. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να αποστείλετε, να μεταφέρετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να κάνετε διαθέσιμο περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς (worms, Trojan) ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργία του λογισμικού DailyLodge ή μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα οποιουδήποτε χρήστη του DailyLodge να έχει πρόσβαση σε αυτό.
10. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασης, να αφήνετε οποιονδήποτε άλλον να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή να κάνετε οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή η επίτευξη πρόσβασης στις υπηρεσίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τα μέσα που σας παρέχονται από τo DailyLodge.
11. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια ή η πραγματική παράκαμψη οποιουδήποτε στοιχείου ασφαλείας περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες του DailyLodge.
12. Δεν έχετε το δικαίωμα να επιχειρήσετε ή να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμβαίνει άμεσα ή έμμεση στην καλή λειτουργία ή θέτει εμπόδιο στην υποδομή του DailyLodge.
13. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση Περιεχομένου ή συνδέσμων για περιεχόμενο, το οποίο είναι:

  • Πορνογραφικό, σεξουαλικό ή βίαιο.
  • Παράνομο (συμπεριλαμβανομένου υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή περιεχόμενο κάποιου άλλου).
  • Πολύ πιθανό να προκαλέσει βλάβη ή θα μπορούσα εύλογα να θεωρηθεί ως δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.
  • Παραβιάζει την ιδιωτική ζωή.

14. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η χώρα κατοικία σας είναι η ίδια με τη διεύθυνση χρέωσης.